Wolk van Rhododendrons

Een wolk van Rhododendrons wordt vaak willekeurig in de tuin geplaatst.